Orzamentos da Comunidade autónoma

Os orzamentos xerais da Comunidade autónoma son o principal instrumento do Goberno galego para o desenvolvemento da súa política económica.