Convenios

A actividade convencional das Administracións públicas, como mecanismo de desenvolvemento de políticas públicas e como receptora dunha importante cantidade de fondos públicos, esixe criterios de publicidade que garantan a súa total transparencia, mecanismos nos que se leva avanzando durante anos na lexislación básica e autonómica.