Convenios

A actividade convencional das administracións públicas, como mecanismo de desenvolvemento de políticas públicas e como receptora dunha importante cantidade de fondos públicos, esixe criterios de publicidade que garantan a súa total transparencia, mecanismos nos que ese leva avanzando durante anos na lexislación básica e autonómica.