Gasto por habitante e investimento por habitante e territorializado

Recóllese neste apartado a ratio do gasto non financeiro dos últimos tres anos e a distribución provincial dos investimentos per cápita.

Gasto por habitante


  Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020
Ratio gasto non financeiro por habitante 3.405,33.509,73.653,23.773,9

Gasto con perspectiva territorial

O orzamento de 2020 realiza unha territorialización do gasto público, que atinxe a todas as partidas de gasto agás as financeiras.

Así, unha vez deducido o gasto financeiro e o correspondente a servizos centrais, a distribución provincial do gasto explica o 92% do gasto non financeiro coa seguinte distribución per cápita: A Coruña 3.281 euros por habitante, Lugo 4.252 euros por habitante, Ourense 4.096 euros por habitante e Pontevedra 3.200 euros por habitante. Isto evidencia o carácter reequilibrador do gasto público, que discrimina positivamente a favor das provincias de Lugo e Ourense, compensando a situación máis desfavorable das provincias do interior en canto a renda e poboación.

 

mapa de gasto por habitante

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe