Gasto por habitante e investimento por habitante e territorializado

Recóllese neste apartado a ratio do gasto non financeiro dos últimos anos e a distribución provincial dos investimentos per cápita.

Gasto por habitante


  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ratio gasto non financeiro por habitante 3.369,13.371,53.528,23.835,94.092,24.319,94.688,9

Gasto con perspectiva territorial

O orzamento 2023 conta tamén cunha perspectiva territorial, que se refire a todas as partidas de gasto agás as financeiras. Unha vez deducido o gasto financeiro, o correspondente aos servizos centrais, é dicir, aqueles gastos asociados aos servizos prestados desde as sedes administrativas da Xunta situadas no Concello de Santiago, e o gasto cun ámbito superior ao provincial, a distribución provincial do gasto explica o 90,6% do gasto non financeiro. A distribución dese gasto per cápita por provincias é a seguinte: A Coruña 4.024 euros por habitante, Lugo 5.288 euros por habitante, Ourense 5.168 euros por habitante e Pontevedra 3.913 euros por habitante.

Como pode apreciarse, as políticas consolidadas de gasto apostan pola cohesión territorial investindo en torno a 1.000 euros máis por habitante nas provincias menos poboadas.

 

mapa de gasto por habitante

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe