Número de vehículos dos cales é titular ou arrendatario

Vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia, de parques sectoriais e outros adscritos a entidades do sector público autonómico.

Neste apartado publícanse os datos relativos a turismos, furgonetas, furgóns, vehículos adaptados para discapacitados, tractores, remolques, vehículos contraincendios, todo terrenos, vehículos eléctricos, etc...

Número de vehículos dos cales é titular ou arrendatario
Vehículos Ano 2009 Ano 2016
Parque Móbil de Servizos Centrais 379344
Parques móbiles sectoriais
Unidade da Policía Adscrita 105111
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 315302
Medio Rural 1.2801.264
Mar 166142
Sanidade/Sergas 226178
Outros vehículos 586539
Total 3.0572.880

 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe