Número de vehículos dos cales é titular ou arrendatario

Vehículos do parque móbil da Xunta de Galicia, de parques sectoriais e outros adscritos a entidades do sector público autonómico.

Neste apartado publícanse os datos relativos a turismos, furgonetas, furgóns, vehículos adaptados para discapacitados, tractores, remolques, vehículos contraincendios, todo terrenos, vehículos eléctricos, etc...

Número de vehículos dos cales é titular ou arrendatario
Vehículos Ano 2009 Ano 2016
Parque Móbil de Servizos Centrais 379 344
Parques móbiles sectoriais
Unidade da Policía Adscrita 105 111
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 315 302
Medio Rural 1.280 1.264
Mar 166 142
Sanidade/Sergas 226 178
Outros vehículos 586 539
Total 3.057 2.880

 

Frecuencia de actualización: continua

Resultoulle útil a información?