Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2020

Datos acumulados a 31 de decembro de 2020

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública
1. Nº total de solicitudes de información presentadas 1.077
2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante
a) Mulleres232
b) Homes375
c) Persoa xurídica470
3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación
a) Acceso electrónico965
b) Acceso en papel112
4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía
a) Concesión590
b) Concesión parcial20
c) Inadmisión34
d) Denegación11
e) Desistencia8
f) Outras (regulación especial)170
5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación
a) Expedientes finalizados (resolución expresa)833
b) Expedientes en tramitación236
c) Expedientes resoltos por silencio administrativo8

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 31 de decembro de 2020

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

2020

2019

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe