Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2020

Datos acumulados a 30 de abril de 2020

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública

1. Nº total de solicitudes de información presentadas
376

2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante

a) Mulleres
51

b) Homes
129

c) Persoa xurídica
196

3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación

a) Acceso electrónico
341

b) Acceso en papel
35

4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía

a) Concesión
172

b) Concesión parcial
4

c) Inadmisión
14

d) Denegación
4

e) Desistencia
2

f) Outras (regulación especial)
30

5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación

a) Expedientes finalizados (resolución expresa)
226

b) Expedientes en tramitación
149

c) Expedientes resoltos por silencio administrativo
1

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 30 de abril de 2020

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

 

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

2019

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe