Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2023

Datos acumulados a 30 de abril de 2023

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública
1. Nº total de solicitudes de información presentadas 301
2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante
a) Mulleres79
b) Homes113
c) Persoa xurídica109
3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación
a) Acceso electrónico231
b) Acceso en papel70
4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía
a) Concesión95
b) Concesión parcial6
c) Inadmisión20
d) Denegación1
e) Desistencia8
f) Outras (regulación especial)10
5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación
a) Expedientes finalizados (resolución expresa)140
b) Expedientes en tramitación55
c) Expedientes resoltos por silencio administrativo106


Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 30 de abril de 2023

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

2022

2021

2020

2019

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe