Estatísticas e resolucións

Estatísticas de 2020

Datos acumulados a 30 de xuño de 2020

Seguimento dos expedientes das solicitudes de acceso á información pública
1. Nº total de solicitudes de información presentadas 542
2. Nº de solicitudes segundo a persoa solicitante
a) Mulleres93
b) Homes190
c) Persoa xurídica259
3. Nº de solicitudes segundo a forma de presentación
a) Acceso electrónico483
b) Acceso en papel59
4. Nº de resolucións segundo a súa tipoloxía
a) Concesión300
b) Concesión parcial10
c) Inadmisión18
d) Denegación5
e) Desistencia4
f) Outras (regulación especial)58
5. Nº de expedientes segundo o seu estado de tramitación
a) Expedientes finalizados (resolución expresa)395
b) Expedientes en tramitación144
c) Expedientes resoltos por silencio administrativo3

Frecuencia de actualización: mensual
Data de actualización: 30 de xuño de 2020

Histórico de estatísticas das solicitudes de acceso á información pública

Informes relativos ás solicitudes de información:

Resolucións

Neste apartado publícanse as resolucións ditadas en virtude do disposto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

2020

2019

2018

2017 

2016 

 

Frecuencia de actualización: mensual

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe