Acordos e criterios interpretativos dos órganos consultivos en materia de contratación

Ditames, informes, recomendacións, instrucións e acordos dispoñibles na Consellería de Facenda.

Acceder

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe