Financiamento dos investimentos

Neste apartado publícase o grao de financiamento dos investimentos segundo as distintas fontes de financiamento (Fondo de Compensación Interterritorial, fondos propios, subvencións finalistas do Estado, financiamento europeo e outros).                   
                    
                   


Ratio investimento por fonte Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017Ano 2018
% Financiamento FCI / Investimento Real 6,9%12,5%6,7%6,8%5,8%
% Financiamento fondos propios / Investimento Real 77,8%56,2%80,8%78,4%78,0%
% Financiamento finalistas do Estado / Investimento Real 1,8%1,7%2,6%2,1%1,4%
% Financiamento europeo / Investimento Real 13,2%29,3%9,7%12,5%14,5%
% Outras transferencias finalistas / Investimento Real 0,3%0,3%0,1%0,2%0,2%

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe