Financiamento dos investimentos

Neste apartado publícase o grao de financiamento dos investimentos segundo as distintas fontes de financiamento (Fondo de Compensación Interterritorial, fondos propios, subvencións finalistas do Estado, financiamento europeo e outros).                   
                    
                   


Ratio investimento por fonte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
% Financiamento FCI / Investimento Real 10,5% 8,1% 6,9% 12,5% 6,7% 6,8% 5,8% 6,9% 0,5% 2,0% 5,5%
% Financiamento fondos propios / Investimento Real 65,6% 66,0% 77,8% 56,2% 80,8% 78,4% 78,0% 75,2% 75,7% 78,9% 70,0%
% Financiamento finalistas do Estado / Investimento Real 5,8% 5,0% 1,8% 1,7% 2,6% 2,1% 1,4% 2,6% 3,2% 1,5% 1,5%
% Financiamento europeo / Investimento Real 17,6% 20,3% 13,2% 29,3% 9,7% 12,5% 14,5% 14,8% 18,8% 16,5% 21,3%
% Outras transferencias finalistas / Investimento Real 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,6% 1,8% 1,1% 1,7%

 

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 30/03/2023

Resultoulle útil a información?