Equipo de traballo

A transparencia

Promover e difundir os procesos e estratexias de transparencia e bo goberno que deben observar e levar a cabo os diferentes órganos e estruturas organizativas da Administración autonómica e das entidades do sector público autonómico de Galicia

 

  • Sobre a transparencia
   +
  • Transparencia neste portal
   +
  • Nivel de transparencia da Comunidade autónoma
   +