Débeda da Comunidade autónoma

 

CONCEPTO DATA GALICIA TOTAL CC. AA.
Débeda PDE (1)

 

 

31/12/2019

11.314.517 295.079.534 
Taxa interanual de crecemento-0,2%0,6%
Endebedamento por habitante4.190 6.287
Endebedamento relativo (2)0,96.286,7
Ratio débeda/PIB17,5%23,7%

(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España

 

Histórico

 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe