Débeda da Comunidade autónoma

 

CONCEPTO DATA GALICIA TOTAL CC. AA.
Débeda PDE (1)

 

 

31/12/2017

11.210.128288.104.697
Taxa interanual de crecemento3,3%4,0%
Endebedamento por habitante4.1306.200
Endebedamento relativo (2)1,01,6
Ratio débeda/PIB18,4%24,8%

(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España

 

Histórico