Débeda da Comunidade autónoma

 

CONCEPTO DATA GALICIA TOTAL CC. AA.
Débeda PDE (1)

 

 

31/12/2018

11.341.789293.127.700
Taxa interanual de crecemento2,8%2,6%
Endebedamento por habitante4.2006.245
Endebedamento relativo (2)1,11,5
Ratio débeda/PIB18,0%24,3%

(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España

 

Histórico

 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe