Débeda da Comunidade autónoma

 

CONCEPTO DATA GALICIA TOTAL CC. AA.
Débeda PDE (1)

 

 

31/12/2016

10.375.089276.898.843
Taxa interanual de crecemento4,6%5,2%
Endebedamento por habitante3.8235.959
Endebedamento relativo (2)1,01,6
Ratio débeda/PIB18,7%24,9%

(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España

 

Histórico