Débeda da Comunidade autónoma 2022

 

CONCEPTO DATA GALICIA TOTAL CC. AA.
Débeda PDE (1)

 

 

31/12/2022

11.977.391 316.936.631 
Taxa interanual de crecemento 2,2% 1,4%
Endebedamento por habitante 4.447 6.656 
Endebedamento relativo (2) 0,9 1,4
Ratio débeda/PIB 17,2% 23,9%

(1) PDE (Protocolo de Déficit Excesivo). Ver nota metodolóxica . Dato en miles de euros
(2) Débeda/Dereitos recoñecidos - Orzamento total
Información estatística do Banco de España

 

Histórico

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 25/04/2023

Resultoulle útil a información?