Modificacións orzamentarias

Neste apartado recóllese a información relativa ás modificacións orzamentarias remitidas pola Xunta de Galicia ao Parlamento de Galicia.

Frecuencia de actualización: mensual

Data de actualización: 21/02/2024

Resultoulle útil a información?