Relación de bens de interese cultural

A relación de Bens de Interese Cultural inscritos no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, do cal forman parte, segundo o artigo 22 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, inclúe, xunto á denominación dos bens organizados por provincias, o concello no que se atopan, a categoría coa que están inscritos e as disposicións normativas que os declaran e/ou os delimitan.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe