Evolución da situación financeira

Neste arquivo, en concreto, no apartado VI.2 denominado "Evolución da situación financeira autonómica" (páxinas 136 -148 do documento), recóllese unha breve análise da evolución do orzamento consolidado homoxeneizado da Comunidade Autónoma de Galicia desde o ano 2007 ata o ano 2021.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe