Evolución da situación financeira

Neste arquivo, en concreto, no apartado V.2 denominado Evolución da situación financeira autonómica (páxinas 122 -133 do documento), recóllese unha breve análise da evolución do orzamento consolidado homoxeneizado da Comunidade Autónoma de Galicia desde o ano 2007 ata o ano 2019.