Evolución da situación financeira

Neste arquivo, en concreto, no apartado VI.2 denominado "Evolución da situación financeira autonómica" (páxinas 136 -148 do documento), recóllese unha breve análise da evolución do orzamento consolidado homoxeneizado da Comunidade Autónoma de Galicia desde o ano 2007.

D

Documentos relacionados

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 30/03/2023

Resultoulle útil a información?