Evolución da situación financeira

Neste apartado recóllese unha breve análise da evolución do orzamento consolidado homoxenizado da Comunidade Autónoma de Galicia desde o ano 2006 ata o ano 2016.