Relación dos bens inmobles da Administración

Neste apartado publícase a relación dos bens inmobles propiedade da Comunidade Autónoma de Galicia ou sobre os que ostenta algún dereito real.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe