Relación dos bens inmobles da Administración

Neste apartado publícase a relación dos bens inmobles propiedade da Comunidade Autónoma de Galicia ou sobre os que ostenta algún dereito real.