axúdanos
a mellorar este portal

Cerrar popup de mellorar o portal

Interésanos recoller as súas propostas e suxestións para mellorar este portal.

Pode facelo:
  • empregando esta canle de suxestións
  • valorando e achegando un comentario, de forma sinxela e anónima, na opción que está dispoñible ao pé de cada páxina

Se ten algunha suxestión relacionada cos datos abertos e reutilizables pode achegala aquí

Información pública
Vídeo divulgativo