O máis consultado

As páxinas máis visitadas polas persoas usuarias no último mes e dende a posta en marcha deste portal.

Páxinas máis visitadas

Febreiro de 2020

Título da páxina

Visitas
Altos cargos da Administración xeral 2.082
Contías das retribucións 1.613
Axenda institucional de altos cargos 1.431
Normativa en tramitación en prazo de envío de suxestións1.152
Normativa en tramitación pendente de aprobación846
Organigramas 683
Goberno e altos cargos 663
Consultas abertas636
Xefes/as de gabinete e de prensa 623
Entidades instrumentais597

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe