Financiamento autonómico para o ano 2019

Neste arquivo recóllese o orzamento, tanto de ingreso como de gasto, da Administración xeral. Dentro do orzamento de ingreso, nos apartados II.1.1. (páxinas 39-46 do documento) e II.1.2. (páxinas 46-66 do documento), establécense os recursos traspasados á comunidade autónoma a través dos tributos cedidos que determinan a capacidade tributaria, a transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais, e o Fondo de Suficiencia Global, así como o Fondo de Cooperación.