Financiamento autonómico para o ano 2023

Neste arquivo recóllese o orzamento, tanto de ingreso como de gasto, da Administración xeral. Dentro do orzamento de ingreso, nos apartados II.1.1. (páxinas 36-43 do documento) e II.1.2. (páxinas 43-65 do documento), establécense os recursos transferidos á comunidade autónoma a través dos tributos cedidos que determinan a capacidade tributaria, a transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais, e o Fondo de Suficiencia Global, así como o Fondo de Cooperación.

D

Documentos relacionados

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 30/03/2023

Resultoulle útil a información?