Convocatorias de axudas e subvencións

Neste apartado ofrécese información relativa ás convocatorias de axudas e subvencións a través da Base de Datos Nacional de Subvencións e da Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións - Convocatorias

Ofrécese información, entre outros datos, do organismo convocante, do importe, obxecto ou finalidade e beneficiarios. Pódese atopar información por distintos criterios de busca. 

Pode consultar o documento de axuda aquí (pdf).

Guía de procedementos e servizos

Engádense a continuación os accesos aos listados de axudas e subvencións por consellerías da Guía de procedementos e servizos, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Ofrécese información, entre outros datos, do organismo convocante, texto íntegro da convocatoria, obxecto ou finalidade, beneficiarios, requirimentos e normativa reguladora.

 

Frecuencia de actualización: continua

Resultoulle útil a información?