Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 254 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 14/02/20 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto de Estudos do Territorio

Instituto de Estudos do Territorio - Resolución do 21 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade aos convenios subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2019

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe