Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 150 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 05/06/18 | C. de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio; Instituto de Estudos do Territorio

Instituto de Estudos do Territorio - Resolución do 2 de maio de 2018 pola que se dá publicidade aos convenios subscritos por este organismo autónomo no primeiro cuadrimestre do ano 2018