Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 501 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 01/06/23 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración pública - Resolución do 22 de maio de 2023 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por este organismo no primeiro cuadrimestre do ano 2023

Data de publicación no DOG: 30/05/23 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística - Resolución do 19 de maio de 2023 pola que se dá publicidade aos convenios subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2023

Data de publicación no DOG: 30/05/23 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Fundación Cidade da Cultura de Galicia - Anuncio polo que se publica a relación de convenios subscritos no primeiro cuadrimestre de 2023

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe