Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 231 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 23/12/19 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral para o Deporte

Fundación Deporte Galego - Anuncio polo que se fan públicos os convenios de patrocinio asinados no segundo cuadrimestre deste ano 2019