Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 301 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 20/10/20 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral para o Deporte

Fundación Deporte Galego - Anuncio polo que se fan públicos os convenios de patrocinio asinados no segundo cuadrimestre de 2020

Data de publicación no DOG: 19/10/20 | C. de Facenda e Administración Pública; Instituto Galego de Estatística

Instituto Galego de Estatística - Resolución do 8 de outubro de 2020 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre de 2020

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe