Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados

Neste apartado atopará a estatística que, a principios de cada ano, se elabora sobre a porcentaxe de contratos adxudicados no exercicio anterior a través dos distintos procedementos descritos no texto refundido da Lei de contratos do sector público.

D

Documentos relacionados

Datos estatísticos da contratación da Xunta de Galicia e do sector público autonómico

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 17/02/2023

Resultoulle útil a información?