Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados

Neste apartado atopará a estatística que, a principios de cada ano, se elabora sobre a porcentaxe de contratos adxudicados no exercicio anterior a través dos distintos procedementos descritos no texto refundido da Lei de contratos do sector público.