Autonomía fiscal

Neste apartado publícase información relativa á autonomía fiscal, recollendo tanto os dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios como os dereitos recoñecidos netos totais.

 

AUTONOMÍA FISCAL Dereitos recoñecidos netos 2015 Dereitos recoñecidos netos 2016 Dereitos recoñecidos netos 2017 Dereitos recoñecidos netos 2018 Dereitos recoñecidos netos 2019 Dereitos recoñecidos netos 2020 Dereitos recoñecidos netos 2021 Dereitos recoñecidos netos 2022
Ingresos tributarios 5.450,9 5.661,1 5.850,9 6.038,5 6.095,1 6.397,5 6.282,8 6.171,1
Ingresos non financeiros 8.452,0 8.500,3 8.878,9 9.211,1 9.307,1 10.343,8 10.837,1 10.697,3
Ratio autonomía fiscal 64,5% 66,6% 65,9% 65,6% 65,5% 61,6% 58,0% 57,7%

Datos en millóns de euros

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 30/03/2023

Resultoulle útil a información?