Encomenda da Consellería do Mar a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.

Obxecto:

prestación dun servizo de apoio para a realización de controis de verificación dos sistemas e procedementos adoptados para garantir o correcto cumprimento dos proxectos para satisfacer os requisitos establecidos no artigo 125 do Regulamento 1303/2013.   

Entidade encomendante: Consellería do Mar

Entidade encomendada: Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial do medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A.

Data da sinatura: 13/12/21

Presuposto: 489.394,51 €

Duración: do 01/01/22 ao 31/12/22.

Obrigas económicas: 489.394,51 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica