Encomenda da Consellería de Facenda e Administración Pública á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

a Fundación Semana Verde de Galicia pon a disposición da Dirección Xeral da Función Pública os espazos necesarios e presta os traballos de apoio correspondentes para a realización das probas de diversos procesos de funcionarización do persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Entidade encomendante: Consellería de Facenda e Administración Pública

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 02/10/20

Presuposto: 70.384,27 €

Duración: 3 e 4 de outubro de 2020.

Ligazón ao DOG

Consellería de Facenda e Administración Pública | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo