Encomenda da Consellería do Mar á Fundación Centro Tecnológico del Mar (Cetmar)

Obxecto:

servizo en materia de formación correspondente á impartición dun programa formativo no ano 2020 no centro de formación A Aixola.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar

Entidade encomendada: Fundación Centro Tecnológico del Mar (Cetmar)

Data da sinatura: 27/12/19

Presuposto: 187.040,45 €

Duración: do 01/01/20 ao 31/12/20.

Obrigas económicas: 187.040,45 €

Ligazón ao DOG

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar (Cetmar)