Encomenda da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Obxecto:

a execución do servizo técnico cualificado para a recompilación dos bens que, polo seu interese cultural, se recollan individualmente singularizados nos instrumentos de planeamento urbanístico e ordenación do territorio, para a súa posterior incorporación ao Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.

Entidade encomendante: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Entidade encomendada: Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)

Data da sinatura: 17/08/18

Presuposto: 110.103 €

Duración: 4 meses

Subcontratacións: adxudicatarios e procedemento seguido para a adxudicación e importe da mesma.

Ligazón ao DOG

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural