Contías das retribucións

Neste apartado recóllense as contías das retribucións que resultan de aplicación ao persoal funcionario, estatutario e laboral e as condicións para a súa devindicación.

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe