Contías das retribucións

Neste apartado recóllense as contías das retribucións que resultan de aplicación ao persoal funcionario, estatutario e laboral e as condicións para a súa devindicación.

Resultoulle útil a información?