Plans anuais normativos

Neste apartado publícanse os plans normativos da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia aprobados anualmente pola Xunta de Galicia que inclúen todas as iniciativas lexislativas e regulamentarias que se teñen previsto aprobar nos respectivos anos. Ademais publícanse, respecto de cada plan, os informes do grao de cumprimento dos mesmos.

Resultoulle útil a información?