Actividade sindical

Neste apartado recóllese a información sindical ao amparo do previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Data de actualización: 08/03/2016

Resultoulle útil a información?