Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 95 actuacións:
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Plan de modernización tecnolóxica da mobilidade en Galicia (e-Mobility)

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Estratexia Galega de Acción Exterior

A Presidencia da Xunta; Axencia de Turismo de Galicia

Plan de accesibilidade turística de Galicia e do Camiño de Santiago 2016-2019

A Presidencia da Xunta; Axencia de Turismo de Galicia

Estratexia 2020 do Turismo de Galicia