Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 116 actuacións:
C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan anual da cooperación galega 2020

C. de Cultura e Turismo

Plan Estratéxico do Xacobeo 2021

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas en Galicia 2016-2021

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Plan anual da cooperación galega 2019