Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles para consulta 86 actuacións:
Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Estratexia Galega de Acción Exterior

A Presidencia da Xunta; Axencia de Turismo de Galicia

Plan de accesibilidade turística de Galicia e do Camiño de Santiago 2016-2019

A Presidencia da Xunta; Axencia de Turismo de Galicia

Estratexia 2020 do Turismo de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Plan de software libre 2017

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Secretaría Xeral da Igualdade

VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020