Consulta pública previa

De conformidade co previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou regulamento, sustanciarase unha consulta pública, a través deste apartado do portal co obxecto de recoller a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma.

En concreto, a consulta recollerá opinión acerca:

   a) Dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa

   b) Da necesidade e oportunidade da súa aprobación

   c) Dos obxectivos da norma

   d) Das posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias