Consulta pública previa

Co obxectivo de mellorar a participación da cidadanía no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou regulamento, tramitarase unha consulta pública, a través deste apartado do portal, co obxecto de recoller a opinión dos/as suxeitos/as e das organizacións máis representativos potencialmente afectados pola futura norma.