Barómetro da calidade dos servizos públicos

O Barómetro da calidade dos servizos públicos, previsto no artigo 24 da Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración, constitúe un sitio web específico sobre a xestión e a avaliación da calidade dos servizos públicos do sector público autonómico de Galicia que permite dar a coñecer a opinión e a satisfacción da cidadanía en relación coa calidade dos servizos públicos prestados polo sector público autonómico.