Procedementos e servizos

Dentro das obrigas específicas de información que contempla a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno dentro do capítulo de relacións coa cidadanía figura toda a información relativa aos procedementos e servizos postos a disposición desta.