A Presidencia

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Consellería de Facenda 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consellería de Cultura e Turismo

Consellería de Sanidade

Consellería de Política Social

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar