A Presidencia

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Consellería de Facenda 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria

Consellería de Sanidade

Consellería de Política Social

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar