Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles 23 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 21/05/2023  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto polo que se regula o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios

Consulta pechada: 13/03/2023  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Orde pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 11 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 02/12/2022  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Decreto de regulación básica dos órganos de asesoramento, calidade e participación das áreas sanitarias do Sistema Público de Saúde de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 28/09/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula o programa galego para a detección precoz de enfermidades xenéticas, endocrinas e metabólicas en período neonatal

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula a sinalización, información, publicidade e actividades de promoción das oficinas de farmacia

Recibíronse 19 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a entrega de medicamentos e produtos sanitarios en supostos especiais

Recibíronse 20 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan a planificación e os distintos procedementos de autorización en materia de oficinas de farmacia

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan os horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Recibíronse 54 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 05/11/2021  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Decreto de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 172 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 20/08/2021  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Decreto polo que se regulan as condicións, requisitos e recursos materiais e humanos das unidades de farmacia e os depósitos de medicamentos nas estruturas de atención primaria

Recibíronse 6 achegas/opinións para esta consulta