Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles 10 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 08/07/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto sobre a calidade sanitaria das augas de baño de Galicia

Consulta pechada: 21/05/2019  | Sanidade

Decreto de sanidade mortuoria de Galicia

Consulta pechada: 11/01/2019  | Sanidade

Decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 05/02/2018  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto polo que se regulan os criterios hixiénico sanitarios das piscinas de Galicia

Consulta pechada: 03/10/2017  | Sanidade

Lei de ordenación farmacéutica de Galicia