Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.
Ten dispoñibles 6 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta aberta: 23/12/2021 - 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula a sinalización, información, publicidade e actividades de promoción das oficinas de farmacia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta aberta: 23/12/2021 - 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a entrega de medicamentos e produtos sanitarios en supostos especiais

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta aberta: 23/12/2021 - 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan a planificación e os distintos procedementos de autorización en materia de oficinas de farmacia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta aberta: 23/12/2021 - 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan os horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Recibíronse 37 achegas/opinións para esta consulta
Consulta aberta: 21/12/2021 - 20/01/2022  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se establecen os prezos públicos pola prestación de servizos realizados polo Servizo de Gardacostas de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta