Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.
Ten dispoñibles 2 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta aberta: 29/11/2021 - 13/12/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato no sistema educativo de Galicia

Consulta aberta: 23/11/2021 - 09/12/2021  | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto polo que se modifica o Regulamento Xeral de Estradas de Galicia