Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.
Ten dispoñibles 2 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta aberta: 02/08/2019 - 15/09/2019  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Lei do sistema integrado para a xestión de dexeccións gandeiras xeradas nas explotacións da Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta aberta: 17/07/2019 - 17/09/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia