Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.
Ten dispoñibles 5 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta aberta: 24/01/2019 - 15/02/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Lei de pesca fluvial de Galicia

Consulta aberta: 23/01/2019 - 13/02/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Lei de residuos e solos contaminados de Galicia

Consulta aberta: 18/01/2019 - 01/02/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Orde pola que se establece a ordenación da Ruta dos Xardíns da Camelia e se crea o Comité Camelia Galicia

Consulta aberta: 16/01/2019 - 30/01/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Lei pola que se recoñece como universidade privada á "Universidad Internacional de la Empresa" con sede na Comunidade Autónoma de Galicia