Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.
Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:
Consulta aberta: 07/04/2022 - 24/05/2022  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Lei de montes veciñais en man común de Galicia

Recibíronse 53 achegas/opinións para esta consulta