Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.
Ten dispoñibles 3 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta aberta: 14/01/2021 - 29/01/2021  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regulan as federacións deportivas de Galicia

Consulta aberta: 14/01/2021 - 29/01/2021  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula a actividade deportiva en Galicia