Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Ten dispoñibles 201 consultas públicas previas nesta situación:

Consulta pechada: 17/03/2024 | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Orde pola que se regula a actividade de traslado de determinadas especies de crustáceos na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta

Consulta pechada: 23/02/2024 | Política Social e Xuventude - Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Decreto polo que se regulan os recursos de acollemento de nenos, nenas e adolescentes con medida de protección á infancia e á adolescencia en Galicia

Recibíronse 14 achegas/opinións para esta consulta

Consulta pechada: 30/01/2024 | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Formación Profesional

Decreto polo que se regula a ordenación e a organización da formación profesional de Galicia

Recibíronse 54 achegas/opinións para esta consulta

Consulta pechada: 24/01/2024 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Medio Rural

Decreto polo que se regula o Sistema de créditos de carbono da Xunta de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta

Consulta pechada: 02/02/2024 | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local “Brañas de Sada”, pertencente ao Concello de Sada

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta

Consulta pechada: 20/12/2023 | Promoción do Emprego e Igualdade - Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Lei de cooperativas de Galicia

Consulta pechada: 13/11/2023 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto polo que se regulan os contidos da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial de Galicia e do Catálogo galego de especies ameazadas e polo que se desenvolven as previsións de protección das especies silvestres

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta

Consulta pechada: 15/10/2023 | Facenda e Administración Pública - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Lei de planificación, organización e impulso da intelixencia artificial en Galicia

Recibíronse 14 achegas/opinións para esta consulta

Consulta pechada: 15/09/2023 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se crea e se regula o Observatorio Galego do Xogo

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta