Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 92 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 10/07/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Recibíronse 9 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 25/02/2020  | Medio Rural - Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Decreto polo que se regulan os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo

Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula a actividade deportiva en Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto regulador das Federacións Deportivas Galegas

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Consulta pechada: 31/01/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei de avaliación ambiental de Galicia

Recibíronse 698 achegas/opinións para esta consulta