Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 95 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 04/01/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei de arquitectura de Galicia

Recibíronse 38 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 16/11/2020  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se establecen os procedementos de elaboración e rexistro dos Plans de Autoprotección (PAU) e se aproba o catálogo de actividades e de centros obrigados a adoptar medidas de autoprotección

Consulta pechada: 10/07/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Recibíronse 9 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 25/02/2020  | Medio Rural - Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Decreto polo que se regulan os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo

Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regula a actividade deportiva en Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 12/02/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto regulador das Federacións Deportivas Galegas

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta