Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 192 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 15/09/2023  | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se crea e se regula o Observatorio Galego do Xogo

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 28/08/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Orde pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 14/08/2023  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 21/07/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Formación Profesional

Orde pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 10/07/2023  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto polo que se aproba o Plan de xestión do Monumento Natural da serra de Pena Corneira, nos concellos de Carballeda de Avia, Leiro e Avión (provincia de Ourense)

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 03/07/2023  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Xustiza

Decreto polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia

Consulta pechada: 05/06/2023  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto polo que se aproba a modificación de límites do monumento natural de Costa de Dexo e memoria inicial do seu Plan de xestión

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 30/05/2023  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Decreto polo que se aproba o regulamento polo que se rexerán os contratos temporais de xestión pública dos montes e o fondo de melloras

Consulta pechada: 30/05/2023  | Facenda e Administración Pública - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Decreto polo que se crea o Rexistro do Persoal Funcionario Público Habilitado da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu funcionamento