Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 134 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regula a sinalización, información, publicidade e actividades de promoción das oficinas de farmacia

Recibíronse 19 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a entrega de medicamentos e produtos sanitarios en supostos especiais

Recibíronse 20 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan a planificación e os distintos procedementos de autorización en materia de oficinas de farmacia

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/01/2022  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan os horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Recibíronse 54 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 20/01/2022  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se establecen os prezos públicos pola prestación de servizos realizados polo Servizo de Gardacostas de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 13/12/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato no sistema educativo de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 09/12/2021  | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto polo que se modifica o Regulamento Xeral de Estradas de Galicia

Consulta pechada: 11/11/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Orde pola que se regula o acceso de grupos organizados ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

Recibíronse 43 achegas/opinións para esta consulta