Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 106 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 26/04/2021  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Lei de Artesanía de Galicia

Consulta pechada: 23/04/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Cultura

Decreto polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Centros Museísticos de Galicia

Consulta pechada: 22/04/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 23/03/2021  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan as condicións e os requisitos para a preparación e entrega dos sistemas personalizados de dosificación nas oficinas de farmacia de Galicia

Recibíronse 10 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 23/02/2021  | Mar - Portos de Galicia

Decreto polo que se aproba o Regulamento de explotación e policía de portos e das instalacións marítimas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 19/02/2021  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se regula a formación e as condicións esixibles para o desempeño da funcións de prevención e socorrismo nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade autónoma de Galicia

Recibíronse 103 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 29/01/2021  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto polo que se regulan as federacións deportivas de Galicia