Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 78 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 17/09/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 15/09/2019  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Lei do sistema integrado para a xestión de dexeccións gandeiras xeradas nas explotacións da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 08/07/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto sobre a calidade sanitaria das augas de baño de Galicia

Consulta pechada: 27/06/2019  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se desenvolve o réxime de concerto para a prestación de servizos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 21/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia

Consulta pechada: 22/05/2019  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Decreto polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 21/05/2019  | Sanidade

Decreto de sanidade mortuoria de Galicia