Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.
Ten dispoñibles 52 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 11/01/2019  | Sanidade

Decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 09/11/2018  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Modificación do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 24/07/2018  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Lei de ordenación do territorio de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta