Goberno e altos cargos

Neste apartado publícase a información relativa aos mecanismos de bo goberno e control da actividade das persoas que ocupan altos cargos no sector público autonómico.