Competencias asumidas por traspaso

Acceso ao listado de reais decretos de traspasos de competencias da Administración do Estado á Xunta de Galicia.

Acceder