A relación de altos cargos actuais é a seguinte:

  • Alfonso Sánchez Izquierdo - Director xeral da Corporación de Radio Televisión de Galicia
  • Agustín Hernández Fernández de Rojas - Presidente do Consello Económico e Social de Galicia
  • Juan José Gallego Fouz - Secretario Xeral do Consello Económico e Social de Galicia