Altos cargos da Administración xeral

A relación de altos cargos actuais é a seguinte:

A Presidencia

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consellería de Sanidade

Consellería de Política Social

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar