A relación de altos cargos actuais é a seguinte:

A Presidencia da Xunta

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

C. de Facenda

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

C. de Infraestruturas e Mobilidade

C. de Economía, Emprego e Industria

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

C. de Cultura e Turismo

C. de Sanidade

C. de Política Social

C. do Medio Rural

C. do Mar