Altos cargos da Administración xeral

A relación de altos cargos actuais é a seguinte:

A Presidencia da Xunta

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

C. de Facenda e Administración Pública

C. de Infraestruturas e Mobilidade

Consellería de Economía, Industria e Innovación

C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

C. de Política Social e Xuventude

C. de Sanidade

C. de Promoción do Emprego e Igualdade

C. do Medio Rural

C. do Mar

Data de actualización: 28/02/2024