Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

maio 22

Axenda do día 16/05/2022
Axenda do día 15/05/2022
Axenda do día 14/05/2022
Axenda do día 13/05/2022
Axenda do día 12/05/2022
Axenda do día 11/05/2022
Axenda do día 10/05/2022
Axenda do día 09/05/2022
Axenda do día 08/05/2022
Axenda do día 07/05/2022
Axenda do día 06/05/2022
Axenda do día 05/05/2022
Axenda do día 04/05/2022
Axenda do día 03/05/2022
Axenda do día 02/05/2022
Axenda do día 01/05/2022

abril 22

Axenda do día 30/04/2022
Axenda do día 29/04/2022
Axenda do día 28/04/2022
Axenda do día 27/04/2022