Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

setembro 19

Axenda do día 18/09/2019
Axenda do día 17/09/2019
Axenda do día 16/09/2019
Axenda do día 15/09/2019
Axenda do día 14/09/2019
Axenda do día 13/09/2019
Axenda do día 12/09/2019
Axenda do día 11/09/2019
Axenda do día 10/09/2019
Axenda do día 09/09/2019
Axenda do día 08/09/2019
Axenda do día 07/09/2019
Axenda do día 06/09/2019
Axenda do día 05/09/2019
Axenda do día 04/09/2019
Axenda do día 03/09/2019
Axenda do día 02/09/2019
Axenda do día 01/09/2019

agosto 19

Axenda do día 31/08/2019
Axenda do día 30/08/2019