Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

outubro 21

Axenda do día 25/10/2021
Axenda do día 24/10/2021
Axenda do día 23/10/2021
Axenda do día 22/10/2021
Axenda do día 21/10/2021
Axenda do día 20/10/2021
Axenda do día 19/10/2021
Axenda do día 18/10/2021
Axenda do día 17/10/2021
Axenda do día 16/10/2021
Axenda do día 15/10/2021
Axenda do día 14/10/2021
Axenda do día 13/10/2021
Axenda do día 12/10/2021
Axenda do día 11/10/2021
Axenda do día 10/10/2021
Axenda do día 07/10/2021
Axenda do día 06/10/2021
Axenda do día 05/10/2021
Axenda do día 04/10/2021