Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

xuño 19

Axenda do día 18/06/2019
Axenda do día 17/06/2019
Axenda do día 16/06/2019
Axenda do día 15/06/2019
Axenda do día 14/06/2019
Axenda do día 13/06/2019
Axenda do día 12/06/2019
Axenda do día 11/06/2019
Axenda do día 10/06/2019
Axenda do día 09/06/2019
Axenda do día 08/06/2019
Axenda do día 07/06/2019
Axenda do día 06/06/2019
Axenda do día 05/06/2019
Axenda do día 04/06/2019
Axenda do día 03/06/2019
Axenda do día 02/06/2019
Axenda do día 01/06/2019

maio 19

Axenda do día 31/05/2019
Axenda do día 29/05/2019