Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

xullo 20

Axenda do día 02/07/2020
Axenda do día 01/07/2020

xuño 20

Axenda do día 30/06/2020
Axenda do día 29/06/2020
Axenda do día 28/06/2020
Axenda do día 27/06/2020
Axenda do día 26/06/2020
Axenda do día 25/06/2020
Axenda do día 24/06/2020
Axenda do día 23/06/2020
Axenda do día 22/06/2020
Axenda do día 21/06/2020
Axenda do día 20/06/2020
Axenda do día 19/06/2020
Axenda do día 18/06/2020
Axenda do día 17/06/2020
Axenda do día 16/06/2020
Axenda do día 15/06/2020
Axenda do día 14/06/2020
Axenda do día 13/06/2020