Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

xaneiro 19

Axenda do día 24/01/2019
Axenda do día 23/01/2019
Axenda do día 22/01/2019
Axenda do día 21/01/2019
Axenda do día 20/01/2019
Axenda do día 19/01/2019
Axenda do día 18/01/2019
Axenda do día 17/01/2019
Axenda do día 16/01/2019
Axenda do día 15/01/2019
Axenda do día 14/01/2019
Axenda do día 13/01/2019
Axenda do día 12/01/2019
Axenda do día 11/01/2019
Axenda do día 10/01/2019
Axenda do día 09/01/2019
Axenda do día 08/01/2019
Axenda do día 07/01/2019
Axenda do día 06/01/2019
Axenda do día 05/01/2019