Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

outubro 23

Axenda do día 03/10/2023
Axenda do día 02/10/2023
Axenda do día 01/10/2023

setembro 23

Axenda do día 30/09/2023
Axenda do día 29/09/2023
Axenda do día 28/09/2023
Axenda do día 27/09/2023
Axenda do día 26/09/2023
Axenda do día 25/09/2023
Axenda do día 24/09/2023
Axenda do día 23/09/2023
Axenda do día 22/09/2023
Axenda do día 21/09/2023
Axenda do día 20/09/2023
Axenda do día 19/09/2023
Axenda do día 18/09/2023
Axenda do día 17/09/2023
Axenda do día 16/09/2023
Axenda do día 15/09/2023
Axenda do día 14/09/2023