Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

marzo 20

Axenda do día 29/03/2020
Axenda do día 28/03/2020
Axenda do día 27/03/2020
Axenda do día 26/03/2020
Axenda do día 24/03/2020
Axenda do día 23/03/2020
Axenda do día 22/03/2020
Axenda do día 21/03/2020
Axenda do día 20/03/2020
Axenda do día 19/03/2020
Axenda do día 18/03/2020
Axenda do día 17/03/2020
Axenda do día 16/03/2020
Axenda do día 15/03/2020
Axenda do día 14/03/2020
Axenda do día 13/03/2020
Axenda do día 12/03/2020
Axenda do día 11/03/2020
Axenda do día 10/03/2020
Axenda do día 09/03/2020