Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

abril 19

Axenda do día 22/04/2019
Axenda do día 21/04/2019
Axenda do día 20/04/2019
Axenda do día 19/04/2019
Axenda do día 18/04/2019
Axenda do día 17/04/2019
Axenda do día 16/04/2019
Axenda do día 15/04/2019
Axenda do día 14/04/2019
Axenda do día 13/04/2019
Axenda do día 12/04/2019
Axenda do día 11/04/2019
Axenda do día 10/04/2019
Axenda do día 09/04/2019
Axenda do día 08/04/2019
Axenda do día 07/04/2019
Axenda do día 06/04/2019
Axenda do día 05/04/2019
Axenda do día 04/04/2019
Axenda do día 03/04/2019