Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

abril 21

Axenda do día 15/04/2021
Axenda do día 14/04/2021
Axenda do día 13/04/2021
Axenda do día 12/04/2021
Axenda do día 09/04/2021
Axenda do día 08/04/2021
Axenda do día 07/04/2021
Axenda do día 06/04/2021
Axenda do día 05/04/2021
Axenda do día 04/04/2021
Axenda do día 03/04/2021
Axenda do día 01/04/2021

marzo 21

Axenda do día 31/03/2021
Axenda do día 30/03/2021
Axenda do día 29/03/2021
Axenda do día 28/03/2021
Axenda do día 27/03/2021
Axenda do día 26/03/2021
Axenda do día 25/03/2021
Axenda do día 24/03/2021