Viaxes de altos cargos

Neste apartado dáse conta da información relativa ás viaxes dos altos cargos do sector público autonómico, que subministra semestralmente a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ao Parlamento de Galicia.

D

Relación de desprazamentos oficiais

Frecuencia de actualización: anual