Declaracións de actividades e bens patrimoniais

En aplicación do artigo 49 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno a continuación recóllense as declaracións de actividades e as declaracións de bens patrimoniais dos altos cargos da Xunta de Galicia.

Declaracións de actividades de altos cargos

Declaración de bens patrimoniais de altos cargos ao nomeamento

Declaracións de bens patrimoniais de altos cargos ao cesamento

 

Declaracións de actividades de altos cargos

A aplicación Rexistro de Actividades de Altos Cargos permite a consulta das declaracións de intereses de altos cargos, para garantir a transparencia, publicidade e difusión pública.
 

Declaracións de bens patrimoniais de altos cargos ao nomeamento

A publicidade da situación patrimonial dos altos cargos ao momento do nomeamento é obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e neste portal, dando cumprimento ao disposto no artigo 49.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Membros do Consello da Xunta:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

 

Subir ↑

Altos cargos da Administración xeral:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 2023

Subir ↑

 

Altos cargos da Administración periférica e exterior:

2016

2017

2019

2020

2021

2022

 2023

 

Subir ↑

Altos cargos de entidades instrumentais:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Subir ↑

 

Altos cargos doutros entes:

2017

2019

2020

2024

 

Subir ↑

Xefes/as de gabinete e de prensa:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Subir ↑

 

 

Declaracións de bens patrimoniais de altos cargos ao cesamento

A publicidade da situación patrimonial dos altos cargos ao momento do cesamento é obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e neste portal, dando cumprimento ao disposto no artigo 49.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Membros do Consello da Xunta:

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2024

Subir ↑

Altos cargos da Administración xeral:

2016

2017

2018

2019

 2020

2021

2022

2023

2024

 

Subir ↑

Altos cargos da Administración periférica e exterior:

2016

2019

2020

2021

2023

 

2024

 

Subir ↑

Altos cargos de entidades instrumentais:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Subir ↑

 

Altos cargos doutros entes 

2019

2021

2023

 

 

Subir ↑

 

Xefes/as de gabinete e de prensa:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 2023

2024

 

Subir ↑