Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 197 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 21/11/23 | C. de Sanidade

Consello de Asesoramento do Rexistro Galego de Tumores

Data de actualización: 28/02/23 | C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Data de actualización: 31/01/23 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Data de actualización: 31/01/23 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Data de actualización: 31/01/23 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consello Galego de Pesca Continental

Data de actualización: 31/01/23 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consellos provinciais de pesca continental

Data de actualización: 27/10/22 | C. do Medio Rural; Secretaría Xeral Técnica

Mesa da Castaña