Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.

Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles 208 órganos cos criterios que seleccionou:

Data de actualización: 09/04/2024 | C. do Medio Rural

Consello Agrario Galego

Data de actualización: 09/01/2024 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Consello para o Uso Sustentable da Auga

Data de actualización: 09/01/2024 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comisión de desaugamento da Zona Hidrográfica da Mariña

Data de actualización: 09/01/2024 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Consello Reitor de Augas de Galicia

Data de actualización: 09/01/2024 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comité de Autoridades Competentes da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa

Data de actualización: 09/01/2024 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comité Permanente do Consello Reitor de Augas de Galicia

Data de actualización: 09/01/2024 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comisión de desaugamento da Zona Hidrográfica Galicia Centro

Data de actualización: 09/01/2024 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comisión de desaugamento da Zona Hidrográfica Galicia Norte