Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 171 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 27/08/19 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino Non Universitario

Data de actualización: 21/08/19 | C. de Sanidade

Consello Técnico de Atención Primaria

Data de actualización: 17/06/19 | C. de Sanidade

Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde

Data de actualización: 26/04/19 | C. de Sanidade

Consellos asesores de pacientes de área

Data de actualización: 25/04/19 | C. de Sanidade

Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia

Data de actualización: 11/03/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia

Data de actualización: 20/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión de Seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia

Data de actualización: 20/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía