Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 208 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Consello para o Uso Sustentable da Auga

Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Consello Reitor de Augas de Galicia

Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comité Permanente do Consello Reitor de Augas de Galicia

Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comité de Autoridades Competentes da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa

Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comisión de desaugamento da Zona Hidrográfica da Mariña

Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comisión de desaugamento da Zona Hidrográfica Galicia Centro

Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comisión de desaugamento da Zona Hidrográfica Galicia Norte

Data de actualización: 09/01/24 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Comisión de desaugamento da Zona Hidrográfica Galicia Sur