Xefes/as de gabinete e xefes/as de prensa

A relación de altos cargos actuais é a seguinte:

 • Rubén García Martínez - VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN- Xefe do gabinete
 • - - VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Xefe/a de prensa
 • Beatriz Soler Vázquez-Guillén - VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES - Xefa do gabinete
 • Ana Rodríguez Sanadrián - VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES - Xefa de prensa
 • Laura Rivas Regueiro - CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Xefa de comunicación
 • Jesús Navazo Ruiz - CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Xefe do gabinete
 • Concepción Bilbao Golpe - CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE - Xefa do gabinete
 • Cristina Vilariño Vázquez - CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE - Xefa de prensa
 • Ana María Díaz López - CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA - Xefa do gabinete
 • Álvaro Alonso Filgueira - CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA - Xefe de prensa
 • Pablo Ferradás Madriñán - CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES - Xefe do gabinete
 • Abraham Coco Barajas - CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES - Xefe de prensa
 • Carla Serrano López - CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE - Xefa do gabinete
 • - - CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE - Xefe/a de prensa
 • Alfredo Puentes Barro - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Xefe do gabinete
 • Raquel Sánchez González - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Xefa de prensa
 • Francisco Balado Fontenla - CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE - Xefe de prensa
 • Begoña Abeijón Fernández - CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE - Xefa de gabinete
 • Adrián López Lijó - CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL - Xefe do gabinete
 • Natalia Moldes Pais - CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL - Xefa de prensa
 • - - CONSELLERÍA DO MAR - Xefe/a do gabinete da Consellería
 • Pastora Charlín González - CONSELLERÍA DO MAR - Xefa de prensa