Xefes/as de gabinete e xefes/as de prensa

A relación de altos cargos actuais é a seguinte:

 • Beatriz Soler Vázquez-Guillén - CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES - Xefa do gabinete

 • Ana Rodríguez San Adrián - CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES - Xefa de prensa

 • Ana María Díaz López - CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO - Xefa do gabinete

 • Érika Penelas Barreiro - CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO - Xefa de prensa

 • Pablo Ferradás Madriñán - CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL - Xefe do gabinete

 • Abraham Coco Barajas - CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL - Xefe de prensa

 • Martín Losón Fernández - CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE - Xefe de gabinete

 • Francisco Balado Fontenla - CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE - Xefe de prensa

 • Clara Artigas Hernández - CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA - Xefa de gabinete

 • Juan Capeáns Garrido - CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA - Xefe de prensa

 • María Martínez Rodríguez - CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Xefa do gabinete

 • Susana Luaña Louzao - CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Xefa de prensa

 • Fernando Varela Fernández - CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS - Xefe do gabinete

 • Raquel Sánchez González - CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS - Xefa de prensa

 • Concepción Bilbao Golpe - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Xefa do gabinete

 • Cristina Vilariño Vázquez - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Xefa de prensa

 • Sandra Couso García - CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE - Xefa de prensa

 • Juan Manuel Constenla Carbón - CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE - Xefe do gabinete

 • Natalia Moldes Pais - CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN - Xefa do gabinete

 • Javier Rey Veloso - CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN - Xefe de prensa

 • Ignacio Rodríguez Díaz - CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL - Xefe do gabinete

 • Cristina Pichel Toimil - CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL - Xefa de prensa

 • Graciela Fernández Carricoba - CONSELLERÍA DO MAR - Xefa de gabinete

Data de actualización: 24/05/2024