Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 70 entidades cos criterios que seleccionou:
Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza | Organismo autónomo

Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp)

C. de Infraestruturas e Mobilidade | Entidade pública empresarial

Augas de Galicia

C. de Sanidade | Axencia pública autonómica

Axencia de Coñecemento en Saúde (Acis)

C. de Sanidade | Axencia pública autonómica

Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS)

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda | Consorcio autonómico

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU)

C. do Medio Rural | Axencia pública autonómica

Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)

C. de Economía, Emprego e Industria | Axencia pública autonómica

Axencia Galega da Industria Forestal (Xera)

C. de Cultura e Turismo | Axencia pública autonómica

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

C. do Medio Rural | Outros entes públicos

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza | Outros entes públicos

Axencia Galega de Emerxencias (Axega)