Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería do Medio Rural

Ten dispoñibles 13 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 25/02/2020  | Medio Rural - Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Decreto polo que se regulan os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo

Consulta pechada: 15/09/2019  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Lei do sistema integrado para a xestión de dexeccións gandeiras xeradas nas explotacións da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 12 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 20/04/2018  | Medio Rural - Dirección Xeral de Ordenación Forestal

Decreto polo que se crea a figura de Agrupación de defensa contra incendios forestais

Consulta pechada: 07/02/2018  | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se regulan as sociedades de fomento forestal e a creación do seu rexistro

Consulta pechada: 21/06/2017  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Decreto polo que se regula o sistema de asesoramento ás explotacións agrarias ao amparo da Política Agraria Común

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta