Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería do Mar

Ten dispoñibles 7 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 20/01/2022  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se establecen os prezos públicos pola prestación de servizos realizados polo Servizo de Gardacostas de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 23/02/2021  | Mar - Portos de Galicia

Decreto polo que se aproba o Regulamento de explotación e policía de portos e das instalacións marítimas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 22/05/2019  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Decreto polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta
Consulta pechada: 31/01/2018  | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Orde polo que se aproba o Regulamento da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia e o seu Consello Regulador

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta
Consulta pechada: 11/07/2017  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde pola que se regulan os órganos de goberno dos centros de formación náutico e marítimo-pesqueira da Consellería do Mar