CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Orde do 21 de abril de 2017 sobre avocación de competencias delegadas na persoa titular da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade e a súa delegación na persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consultar aquí
  • Resolución do 21 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se delegan as competencias e atribucións propias da dirección xeral na persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consultar aquí
  • Orde do 3 de marzo de 2016 sobre delegación de competencias nos órganos de dirección e nos/nas xefes/as das xefaturas territoriais desta consellería. Consultar aquí

 

Data de actualización: 24/4/2017
Frecuencia de actualización: continua