CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Resolución do 11 de maio de 2022 pola que se fai pública a delegación de competencias do Consello de Dirección na Dirección Xeral. Consultar aquí
  • Resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se publica a modificación do Acordo do Consello de Dirección do 11 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias nas persoas titulares da Presidencia e da Dirección Xeral, publicada no DOG do 4 de agosto de 2021. Consultar aquí
  • Resolución do 30 de xuño de 2020 pola que se fai pública a delegación de competencias do Consello de Dirección na Dirección Xeral, publicada no DOG do 9 de xullo do 2020. Consultar aquí
  • Resolución do 26 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, de delegación de competencias nos servizos de infraestruturas agrarias. Consultar aquí
  • Orde do 17 de novembro de 2015 de delegación de competencias en diversos órganos desta consellería. Consultar aquí
  • Resolución do 24 de xullo de 2013, da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pola que se fai pública a delegación de competencias na Presidencia e na Dirección Xeral. Consultar aquí
  • Resolución do 19 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, de delegación de competencias nos xefes territoriais da Consellería do Medio Rural e do Mar. Consultar aquí.
  • Resolución do 24 de abril de 2013 de delegación de competencias da Presidencia na persoa titular da Dirección do Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Consultar aquí
  • Resolución do 5 de setembro de 2012, de delegación de competencias do consello de dirección na persoa titular da dirección do Instituto Galego da Calidade Alimentaria. Consultar aquí  

 

Data de actualización: 26/9/2022
Frecuencia de actualización: continua