A PRESIDENCIA

Estrutura da Presidencia da Xunta

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente da Xunta de Galicia

 • Secretaría Técnica do Presidente
  • Mª Isabel Figueira Raña
   Xefa da Secretaría Técnica do Presidente
 • Secretaría particular
 • Departamento de Protocolo
  • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
   15704 Santiago de Compostela
  • Tel.: 981 541 220 - Fax: 981 545 566
  • Correo-e: protocolo@xunta.gal

ÓRGANOS DEPENDENTES DE PRESIDENCIA

Secretaría Xeral da Presidencia

Secretaría Xeral de Medios

Secretaría Xeral da Emigración

Secretaría Xeral para o Deporte

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

 • Mª del Mar Pereira Álvarez
  Directora da axencia
 • Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia
  Monte Gaiás s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 271 - Fax: 981 545 274
 • Correo-e: amtega@xunta.gal
 • Web: amtega.xunta.gal

Compañía de Radio-Televisión de Galicia

 • Alfonso Sánchez Izquierdo
  Director xeral
 • San Marcos, s/n
  15820 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 540 610 - Fax: 981 540 619
 • Correo-e: dx@crtvg.es
 • Web: www.crtvg.es

Fundación Deporte Galego

Redes de Telecomunicación Galegas - Retegal, S.A.

 • Mª Pilar Chapela Villanueva
  Directora xerente
 • Complexo de San Marcos (Edificio Multiusos) - Bando. San Marcos
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 724 - Fax: 981 546 726  
 • Correo-e: retegal@retegal.es
 • Web: www.retegal.gal